Personalo atrankos ir darbuotojų vertinimo įrankiai – kodėl tai svarbu ir naudinga įmonėms?

Žmogiškųjų išteklių valdymas – kiekvienos organizacijos kasdienybė

Personalo valdymo klausimai yra sprendžiami kiekvienoje įmonėje kasdien ir tai yra sudedamoji visų įmonių veiklos dalis. Kadangi organizacijos yra sudarytos iš skirtingų žmonių, sprendžiami klausimai yra įvairaus pobūdžio, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo asmenines savybes, kompetencijas ir turimą patirtį, ir visa tai turi būti suderinta su organizacijos tikslais. Tai daug laiko, žmogiškųjų, neretai ir finansinių resursų reikalaujantis darbas. Nuo to, kaip tinkamai atrenkami kandidatai į laisvas darbo pozicijas, kaip sėkmingai darbuotojai įsilieja į įmonės veiklą ir atlieka savo tiesiogines funkcijas, kokią motyvaciją ir patirtį jie turi, kaip geba skirti užduotis ir vadovauti esamiems darbuotojams, priklauso įmonės sėkmė trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje. Efektyvus personalo valdymas padeda išlaikyti  darbuotojus, stiprina darbuotojų lojalumą ir pasitenkinimą organizacija, ir tokiu būdu padeda suvaldyti darbuotojų kaitą ir su tuo susijusius kaštus.  

Laimingas darbuotojas – sėkmingai veikianti įmonė. Kaip to pasiekti?

Pastarasis dešimtmetis leido suprasti, kad personalo ir žmogiškųjų išteklių valdymas nėra tik dokumentų tvarkymas, bet darbas su realiais žmonėmis, turinčiais savo asmenines savybes, poreikius, profesines kompetencijas ir karjeros ambicijas. Tai supratusios įmonės ar organizacijos sutelkė dėmesį į savo darbuotojų gerovę, vadovaudamosi požiūriu: laimingas ir save realizuojantis darbuotojas gerai atlieka savo funkcijas ir tuo pačiu gerai aptarnauja klientus – tai yra įmonės ilgalaikės sėkmės variklis. Tam, kad įmonės vadovai ir personalo valdymo specialistai žinotų, kaip užtikrinti darbuotojų gerovę, pirmiausiai turi išsiaiškinti kiekvieno darbuotojo asmenines savybes, įgūdžius, kompetencijas, komandiškumą. Štai šioje vietoje reikšmingą vietą užima darbuotojų vertinimas ir testavimas.

Internetinė organizacijų ir personalo (HR) vertinimo platforma

Atliepdama rinkos poreikius, įmonė „Thinking Organisations“ sukūrė ir nuolat vysto internetinę organizacijų ir personalo (HR) vertinimo platformą. Šioje platformoje įdiegti svarbiausi bei reikalingiausi įrankiai, leidžiantys įmonių personalo specialistams atlikti darbuotojų testavimą, siekiant pasirinkti tinkamus kandidatus į laisvas darbo pozicijas, geriau suprasti esamų darbuotojų ir vadovų asmenines savybes, gebėjimus bei profesines kompetencijas ir tokiu būdu paskirti jiems tinkamiausias užduotis, individualizuotą profesinį tobulėjimą, karjeros planavimo galimybes įmonės ar organizacijos viduje, formuoti motyvuotas ir gerai tarpusavyje dirbančias komandas, įvertinti organizacijų vidinį mikroklimatą, gauti darbuotojų grįžtamąjį ryšį ir inicijuoti reikalingus pokyčius.

Internetinė organizacijų ir personalo (HR) vertinimo platforma (https://unlocktest.com/lt/pradzia/) buvo sukurta, remiantis ilgamete patirtimi, gilinantis į žmogiškųjų išteklių valdymo klausimus, garsiuose pasaulio universitetuose įgytomis žiniomis, darbu tarptautinėse kompanijose. Šios internetinės platformos naudojimas įgalina įmones ir organizacijas valdyti žmogiškuosius išteklius pačioms, be išorinių konsultantų pagalbos.

Dėl kokios priežasties darbuotojų vertinimas ir testavimas yra atliekamas tik mažoje dalyje įmonių?

Kalbant apie testus, pirma pagalvojama apie tinkamų kandidatų atrinkimą į laisvas pozicijas: vertinami laisvai pozicijai užimti reikalingi darbuotojo įgūdžiai ir savybės. Tai svarbi personalo valdymo dalis. Bet ne mažiau svarbu pažinti ir esamus, jau dirbančius žmones. Šis vertinimas yra nukreiptas į žinojimą, iš jo kylantį supratimą pokyčiui ir nuolatinį asmeninį bei profesinį tobulėjimą. Motyvuoti darbuotojai veda įmonę į priekį. Vis dėlto, netgi žinant šią akivaizdžią naudą, reta įmonė užsiima nuolatiniu savo darbuotojų vertinimu. Kodėl?

Pirma, įvairių personalo tyrimų atlikimas užima daug laiko ir personalo specialisto resursų, ypač jei testai yra pildomi rankiniu būdu, vėliau skaičiuojami ir analizuojami rezultatai.

Antra, darbuotojų vertinimo ir testavimo paslauga yra brangi, kadangi neretai mokama už kiekvieną testą. Taigi reguliarus testavimas ir vertinimas tampa nemaža finansine našta įmonei ar organizacijai.

Kuo išskirtinė internetinė organizacijų ir personalo vertinimo platforma?

Suprasdama daugelio įmonių ir organizacijų poreikius, jog perkama darbuotojų testavimo paslauga turi būti ne tik kokybiška, bet ir finansiškai prieinama, „Thinking Organisations“ komanda rinkai pasiūlė internetinės darbuotojų vertinimo platformos metinį prenumeratos mokestį, neribojant  testuojamų dalyvių skaičiaus. Taigi darbuotojų ir organizacijos vertinimą galima atlikti reguliariai, neribotą testų ir atliekamų kartų kiekį, už tą pačią metinės prenumeratos kainą.

Pagrindinis tikslas, kuriant UNLOCK Tests platformą – įmonėse įdiegti organizacijos ir darbuotojų vertinimo kultūrą, siekiant ilgalaikės darbuotojo gerovės ir įmonės ar organizacijos sėkmės. Reguliarus darbuotojų vertinimas leidžia ne tik pažinti darbuotojus, deleguoti jiems tinkamas užduotis, formuoti stiprias ir motyvuotas komandas, bet ir inicijuoti pokyčius bei stebėti šių pokyčių įgyvendinimą. Dėl šios priežasties svarbiausi vertinimo įrankiai, kurie yra moksliškai patvirtinti bei pritaikyti pagal verslo poreikius, yra įdiegti vienoje platformoje, taigi jais patogu naudotis. Ši platforma patogiai pasiekiama internetu, testus galima pildyti prisijungus ir mobiliaisiais įrenginiais, rezultatai skaičiuojami ir įvertinami automatiškai, pateikiami vizualiai patrauklia forma su rekomendacijomis, yra galimybė gauti apibendrintas komandines ataskaitas. Platforma šiuo metu apima šiuos vertinimo įrankius, leidžiančius priimti visapusiškus personalo valdymo sprendimus:

  • asmenybės testas (UNLOCK Personality)
  • 360 testas – grįžtamojo ryšio programa vadovams (UNLOCK Panoramic 360)
  • skaitinių gebėjimų testas (UNLOCK Numerical Ability)
  • atidumo ir kruopštumo testas (UNLOCK Error Checking Ability)
  • organizacijos mikroklimato ir darbuotojų įsitraukimo tyrimas (UNLOCK Employee Experience)
  • vadovavimo stiliaus ir gebėjimų testas (UNLOCK Leadership)
Dėl kokios priežasties darbuotojų vertinimo įrankiai tampa būtinybe?

Girdime dažnai kalbant apie darbuotojų trūkumą, didelę darbuotojų kaitą. Darbuotojo išlaikymas organizacijoje taip pat yra darbas, kurį reikia dirbti nuolat. Labai svarbu jausti organizacijos mikroklimatą. Būtent pastarąjį galima sužinoti, atliekant darbuotojų pasitenkinimo tyrimą (https://unlocktest.com/lt/testas-employee-experience/) Tokio tipo tyrimai leidžia iš anksto pamatyti esamą situaciją įmonėje, matuoti darbuotojų psichologinę gerovę ir inicijuoti pokyčius, kurie leis įmonei toliau sėkmingai dirbti. Darbuotojų vertinimo įrankiai tampa būtinybe įmonėse, kurios  gali ir nori investuoti į savo darbuotojų gerovę ir tuo pačiu didinti savo veiklos efektyvumą. Žmonės, kurie gerai jaučiasi savo darbo vietose, yra motyvuoti ir realizuoja save, dirbdami tai, kas jiems geriausiai sekasi, kuria bendrą teigiamą atmosferą ir ilgalaikėje perspektyvoje sukuria stabilumą įmonėje, mažesnę darbuotojų kaitą ir atneša finansinę naudą.

Kiekvieną organizaciją sudaro joje dirbantys žmones. Pažinkite juos, supraskite, kaip jie mato organizaciją ir įgalinkite. Laimingas darbuotojas – sėkminga organizacija. Pradėkite šiuos pokyčius nuo savęs. 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *